Har de rätt att ange mig? Har jag rätt att vara anonym ?

Hejsan. Jag har varit i kontakt med kvinnojouren och berättat lite problem som jag har haft med en familjemedlem. Jag trodde inte att det jag berättade till henne skulle komma ut på något sätt. Men eftersom att jag nämnde vilka jag bor med så påverkade lite negativt. Det finns en minderårig som inte är inblandad överhuvudtaget men hon är tvungen att skicka en orosanmälan vilket jag förstår. Men min fråga är nu. Måste hon ange mitt namn och att en familjen medlem bråkar med mig ibland till socialen? Alltså måste/får socialen avslöja att det var jag som gick och berättade ? Har jag inte rätt till att vara anonym ? De har hittills haft samtal med min pappa och syster och då berättade de att jag hade sagt till kvinnojouren att min mamma bråkar med mig.? Får de göra så?
Helst vill jag ju inte att de nämner mig eftersom att det kan förvärra min relation till min mamma. Vi har bra och dåliga dagar. Jag vill inte att hon ska tycka ont om mig. Har de rätt till att avslöja att det var jag? Eller får jag vara anonym?

Nisa

Kommentarer

Hej!

Du har alltid rätt att vara anonym när du kontaktar en myndighet. För att vara anonym kan du inte tala om vem du är, du måste ha dolt nummer och din berättelse får inte avslöja i vilken relation du står till den/de du anmäler eller pratar om.

Om din identitet på något sätt har framkommit, så kan inte socialtjänsten hemlighålla dessa uppgifter för den/de som anmäls. Det finns dock en möjlighet för myndigheten att hemlighålla anmälaren trots att hen inte är anonym. Avslöjandet ska då innebära fara för anmälaren.

Om det förekommer våld i familjen och det finns minderåriga barn är myndigheter skyldiga att anmäla oro till socialtjänsten.

Vi förstår att du har många funderingar kring vad som händer nu. Vi hoppas och tror dock att det kan gagna din och din mammas relation om de svårigheter man har kommer upp till ytan. Det är först då man kan börja reda i saker.

När du pratar med socialtjänsten, så fråga var du och din mamma kan vända er för att få stöd och hjälp i er relation och hur ni ska prata med varandra på ett konstruktivt sätt.
Hoppas det blir bra för dig och din familj!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter