Telefon

Hej. Kan man få pengar till en ny telefon om ens nuvarande har gått sönder? Om så, vilken summa kan man få?

Jörgen

Kommentarer

Hej!
Möjligheten finns alltid att ansöka om ekonomiskt bistånd på socialtjänsten i den kommun där du bor. När du ansöker om ekonomiskt bistånd skall du uppge alla inkomster i form av lön eller bidrag som du har. Barnbidrag och underhållsbidrag räknas också som inkomst.

En ekonomisk utredning består av två delar: försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet prövas månadsvis och täcker de vanliga och regelbundet återkommande kostnaderna för till exempel mat, kläder, förbrukningsvaror, boende och hushållsel. Här ingår till exempel även TV-licens och kostnader för telefoni.

Kostnader för att öppna ett abonnemang för fast telefoni bör du kunna ansöka om i sin helhet.

Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt gäller kostnader som är tillfälliga och inte täcks av försörjningsstödet. Vanliga behov är till exempel kostnader för läkarvård, medicin, tandvård, glasögon, möbler eller annat till hemmet och flyttning. Hit räknas också till exempel TV-apparat och inköp av mobiltelefon.
Socialtjänsten gör en individuell behovsprövning och fattar beslut därefter. Vid avslag har du alltid rätt att överklaga beslutet.

Hoppas vårt svar var till någon hjälp.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter