Flyttbidrag

Hej,
Har haft svårt att hitta ett jobb, så socialtjänsten har hjälpt oss med ersättning under de senaste 5 månaderna, dock har jag nu blivit erbjuden ett jobb fast på en annan ort. Min fråga då, eftersom vår ekonomi är mycket begränsad, och det kostar en del att flytta, finns det någonstans man kan få hjälp med kostnaden för att flytta? Så att jag kan tacka ja till detta jobb...
Tacksam för ett svar...

Viking

Kommentarer

Hej!
Vi förstår att du är orolig för hur du ekonomiskt ska klara din flytt.

Vi kan inte svara på vilket stöd som du har rätt till eller ej för det grundar sig på individuella bedömningar. Det som en handläggare bland annat tittar på är hur man planerat sin flytt för att undvika om man haft möjlighet att planera sin ekonomi genom att spara så att man själv kan bekosta ev extra utgifter. Det finns ingen regel som säger att man inte kan bevilja flyttbidrag om det finns argument för att göra det

Jag rekommenderar dig att kontakta din handläggare på socialtjänsten och diskuterar din ansökan om ekonomiskt bistånd avseende flyttbidrag. Du har alltid rätt få din ansökan prövad och även möjlighet att överklaga ett beslut om du anser att det är felaktigt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter