Vistas på annan ort för provjobb

Nekas försörjningsstöd för att
jag provjobbar på annan ort.

Mumintrollet

Kommentarer

Hej!

Om vi förstår dig rätt så vistas du på en annan ort där du provjobbar och nu får du avslag på försörjningsstöd i den kommun där du tidigare vistats.

För det första så ska all planering mot självförsörjning göras i samråd med socialtjänsten. Det betyder att planeringen ska godkännas. Det verkar som att detta inte gjorts i ditt fall, utan att du på egen hand valt att åka till annan ort utan att först prata med socialtjänsten.

Det avslag du nu fått baseras säkert på de faktum att socialtjänstens erfarenhet av provjobb är att arbetsgivare ibland utnyttjar provjobb som antingen gratis arbetskraft eller svartjobb samt att du inte vistas i kommunen där du sökt försörjningsstöd.

Du är inte försäkrad, du får ingen arbetsrättslig trygghet eller kvalificerar dig för a-kassa eller andra socialförsäkringssystems när du provjobbar. Det finns ingen anställningsform som heter provjobb. Om du ska testas inför en anställning så handlar det ju om en dag eller mindre så varför du vistas på annan ort blir lite oklart för oss.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter