Flytta hem till föräldrarna?

Jag är 30 år och har egen lägenhet sedan 5 år tillbaka. Jag har dock bara lyckats skaffa timanställningar under tiden och har till stor del varit beroende av försörjningsstöd. Det kan hända att jag börjar plugga till hösten, och funderar just nu på att flytta hem till mina föräldrar för att eventuellt låta min ekonomi få lite mer andrum. Om jag skulle flytta hem till mina föräldrar, hur skulle det påverka min rätt till försörjningsstöd? Kan det hända att jag inte får ett öre? Mina föräldrar har en inkomst som ligger på medel eller lite under, om det påverkar.

M

Kommentarer

Hej!
En grundförutsättning för att få ekonomiskt bistånd är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt, exempelvis genom att aktivt söka arbete. Om du uppfyller kraven för att få försörjningsstöd så är du berättigad till bistånd av socialnämnden för din försörjning och för din livsföring i övrigt.

Om du bor i egen lägenhet eller hemma hos dina föräldrar kan påverka ditt försörjningsstöd på det sätt att din socialsekreterare beviljar dig en lägre kostnad för exempelvis hyra, samt att du eventuellt ingår i hushållsgemenskap vilket ytterligare kan påverka stödet. En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är då ett eget ärende.
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna. Läs mer om riksnormen i länken nedan.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument...

Du skriver att du funderar på att börja plugga. Socialtjänsten beviljar oftast inte ekonomiskt bistånd till studerande under terminerna. Du anses då kunna klara dig på studiemedel eller andra studiestöd. Om du tänkt ansöka om försörjningsstöd under loven så är det viktigt att visar att du planerat inför dessa, genom att exempelvis söka arbete flera månader inför sommaren, för att vara berättigad försörjningsstöd.

Vi rekommenderar att du pratar med din socialsekreterare vid frågor som rör specifikt din ekonomi och ditt enskilda fall.

Hoppas vi kunde vara till någon hjälp!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter