Vad jag ska göra är utan pengar,obetald hyra,skullder hos bekanter?

Min sambo fick ingen sjukpenig från december 8 december 2019. 20 januari vi vänd oss till socjalförvaltnig om hjälp? Fick avslag på grund att de pengar som vi lånat räknar som inkomst.Just nu jag har skullder,utbetald hyra och fotförande inga pengar att leva.Kan inte låna mer efter som det måste återbetalas till baka.Sambo är fotförande sjuk på grund av det kan inte börja jobba.Vem kan hjälpa mig det sista alternativ socjal svikte oss. Vi är båda deprimerad.

L

Kommentarer

Hej

Det är en svår situation ni befinner er i.

Avslagsbeslutet som ni fått kan överklagas till Förvaltningsrätten. Detta ska ske inom 10 dagar från det att ni fått beslutet.

Därutöver finns möjligheten att ansöka om nöd gällande mat m.m. på socialförvaltningen i den kommun du tillhör. Om beslutet är negativt kan detta även överklagas till Förvaltningsrätten.

För att inte få en hyresskuld rekommenderar vi dig att kontakta din hyresvärden och fråga om uppskov alternativ avbetalningsplan gällande hyran.
Ibland kan även kyrkor hjälpa till vilket brukar hanteras av diakonissan.

När ni får lite grepp om er ekonomi och situation brukar det inte kännas så tungt längre!

Vänligen
Soctanterna.

Soctanter