Maria nordväst ungdomskontrakt (Drog test)

Hej, vad skulle hända om det visar positivt för cannabis hos flera drogtest hos maria nordväst om man har ett ungdomsnontrakt för ett brott hos maria ungdom nordväst

L

Kommentarer

Hej!
När det gäller positiva drogtester på cannabis är det brukligt att ge ett tidsutrymme då substansen lagras i fettvävnaderna och det kan således ta tid innan det är ute ur kroppen. Det behöver dock visa på ett sjunkande värde av cannabis/droger.

Missköter du ungdomsvården, exempelvis om du inte kommer på de bokade tiderna eller om du fortsätter begå brott eller ta droger, är socialtjänsten skyldig att meddela Åklagarmyndigheten om detta. Åklagaren kan då utdela en varning eller väcka åtal igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter