Orolig över en persons beteende online

Hej, jag är medlem i en facebook grupp där en person gör mycket live videos, där personen visar otroligt dåligt mående och jag känner en stor oro för personens psykiska hälsa, kan jag göra en orosanmälan?

fundersam

Kommentarer

Hej!

Om man är orolig för en vuxen person utifrån personens psykiska mående är det i första hand sjukvården som ska hjälpa.

Till socialtjänsten kan man anmäla oro för vuxna personer avseende bland annat missbruk. Om det rör sig om en person som verkar fara illa av andra anledningar, exempelvis psykisk ohälsa, att den utnyttjas av andra personer, lever i hemlöshet och så vidare så kan man givetvis göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Som privatperson har man en möjlighet att vara anonym vid orosanmälan till socialtjänsten, vilket innebär att det inte framkommer vem som gjort anmälan.
Det vi kan råda dig att göra är att vända dig till den socialtjänst som personen tillhör

Generellt kan sägas att socialtjänsten ofta har mycket svårt att hjälpa vuxna människor om de inte själv önskar ha hjälp eller ha kontakt med socialtjänsten.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter