Bidrag

Hej
De är så att jag var med om en misshandel och låg på sjukhus en tid. Va i dåligt fysiskt och psykiskt skick efter händelsen. Mina barn placerades i ett tillfälligt familjehem under ca 2 månader. Under den utredning som ännu pågår men att barnen nu fått flytta hem till mig igen.

Har barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag. Socialtjänsten sa att om de blir aktuellt med en beslutande långvarig placering i familjehem skulle dom i så fall meddela fk.

Hoppas innerligt deras beslut om att barnen ska bo med mig kvarstår och sammarbetat kring allt för att barnen ska komma hem till mig. Vilket jag är oerhört lycklig över.

Tänkte mer generellt vad som gäller om så blir att de blir ett beslut om familjehem, är det fk som sköter allt såndant. I mitt fall är boendet för stort för mig och skulle inte ensamstående kunna bo i en trea. Har under tillfälliga familjehems placeringen köpt löpande förnödenheter.

Tack för svar

Bidrag

Kommentarer

Hej!
Du blev utsatt för en misshandel och fick vårdas på sjukhus och socialtjänsten fick då placera dina barn i familjehem till nu när du är på bättringsvägen. Nu undrar du om vad som händer framåt om dina barn skulle behöva placeras en längre tid.

Utifrån det du skriver verkar det som att planeringen är att barnen ska komma tillbaka till dig eller redan har kommit hem igen. Det är inte ovanligt att barn till ensamstående kan behöva den typen av insatser som du beskriver under en kortare period om vårdnadshavare behöver vårdas på sjukhus av olika anledningar. Det du beskriver är att det nu finns planering om att barnen ska komma tillbaka till dig.

Du undrar generellt vad som gäller vid längre placeringar. Det ser lite olika ut beroende på hur placeringarna ser ut. Underhåll och barnbidrag som du får från Försäkringskassan betalas vanligtvis ut till familjehemmet istället. Men om en förälder har egen inkomst och det inte sköts via Försäkringskassan är det föräldern som ska betala motsvarande underhållsstöd till familjehemmet. För en ensamstående med en större lägenhet som i ditt fall beror det också på hur planeringen ser ut och det går inte att ge ett generellt svar. I vissa fall går det att ansöka om försörjningsstöd under en viss avsatt period för att kunna behålla lägenheten, men det är en individuell bedömning som görs i varje enskilt ärende.

Just nu finns inget i det du skriver som tyder på att planeringen om att dina barn ska vara hemma hos dig ska ändras. Vi hoppas att du får bra stöd och hjälp för att kunna bearbeta det du varit utsatt för och att du snart mår ännu bättre både fysiskt och psykiskt.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter