Flytta utomlands under utredning på barn

Hej, vad kan socialtjänsten göra om jag flyttat till ett annat land (i EU) när utredning pågår för ett av min barn efter orosanmälan?

Grubblare

Kommentarer

Hej!
Du undrar vad socialtjänsten kommer att göra om du flyttar utomlands under en pågående utredning efter en orosanmälan.

Eftersom en utredning kan handla om så vitt skilda saker är det väldigt svårt att svara på vad som kommer att hända och hur socialtjänsten kommer att agera i er specifika situation.

Det finns rättsfall där barn som riskerar att fara illa och utsättas för fara har omhändertagits enligt LVU även om barnen befunnit sig utomlands.
Prata med socialtjänsten och berätta om att ni kommer att flytta utomlands och hör med dem om vad som gäller och hur detta kan göras på bästa sätt för barnet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter