Guide/handläggare eller vad de nu kallar sig.

Hej!
Sedan April i 2017 har jag haft samma guide/handläggare nere på soc. Då jag mår fysiskt dåligt sedan 2014 har jag haft en längre period med dåligt bemötande på VC, AF osv. Men nu handlar min fråga om min handläggare på soc, ringde henne i mitten av September 2019 för att vi skulle hitta en dag där vi kunde träffas, men hon har inte hört av sig sedan dess? Mycket har hänt mellan däribland 2018 hon skickade mig till en såkallad utredning för min fysiska hälsa men när min dåvarande läkare läste utredning var hon väldigt kritisk till att min handläggare på soc ville att jag skulle utredas för ADHD för då ville det vara enklare att få sjukersättning och har aldrig haft en läkare som någonsin har pratat om ADHD. Har varit till ett möte med AF och FK där jag bjöd in min handläggare för att jag litade på att hon kände till vilka rättigheter jag har och inte har, men det blev bara ett möte och inget mer.Nu undrar jag vad jag ska göra då jag redan en gång ringt verksamhetschefen men den agerar inte med annat än att du får försöka ta kontakt igen. Vad tycker ni, ska jag göra en anmälan på handläggaren, för jag kommer inte vidare varken med det ena eller det andra. Ekonomiskt nekar de mig hjälp till t.ex glasögon (gjorde en operation för grå starr 2018) där ekonomiassistenten ifrågasatte mig om varför jag gjort en operation på ögonen.? Vad gör jag där då jag ekonomiskt inte har pengar och kan inte ens söka de fonder där är för glasögon då jag har försörjningsstöd och inte sjukersättning?Tacksam för svar/ Orättvis behandlad.

Orättvis behandlad.

Kommentarer

Hej!
Du skriver att du inte får den hjälp eller de bidrag du önskar och att du har problem med din handläggare på socialtjänsten.

Det går inte att uttala sig om det blivit fel i handläggningen av ditt ekonomiska bistånd eftersom vi inte har tillgång till dina uppgifter eller journal men om du fått avslag på en ansökan om ekonomiskt bistånd skall du även ha fått beslut samt information om möjligheter att överklaga beslutet.

Vad gäller din önskan om kontakt med din handläggare hoppas vi att du nu fått kontakt med hen. Om inte så uppmanar vi dig att åter kontakta verksamhetschefen och framföra att du fortfarande väntar på att få kontakt med handläggaren.

Vi hoppas att du får den kontakt med din handläggare som du efterfrågar och därmed möjlighet att ta upp dina frågor angående ditt ekonomiska bistånd.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter