Förtvivlad

Hej! Vi har sökt om ekonomiskt bistånd vi lämnade in allt vi skulle och den ändå inkomst vi har är barnbidrag, vi fick besked om att det blev avslaget och beslutet kommer skickas hem. Jag undrar, kan jag på något sätt söka akut hjälp via socialtjänsten till hyra och mat då vi inte har något möjlighet alls att luna betala hyra och ge våra barn mat annars.

Panik

Kommentarer

Hej!

Du skriver att ni ansökt om ekonomiskt bistånd och fått avslag på er ansökan. På frågan om du kan ansöka om akut hjälp så är svaret ja men behovet av akut bistånd kommer då troligtvis att avse kostnader för mat och inte för hyra. Ansökan om nöd ska prövas här och nu utan dröjsmål och beslutet går att överklaga.

Du kan också överklaga beslutet som du redan fått om du anser att det är felaktigt. Det är Förvaltningsrätten som prövar överklagan men du skickar den till det socialkontor där ni ansökt om bistånd. Detta för att handläggaren ska ha möjlighet att ompröva beslutet. Om beslutet kvarstår så skickar handläggaren vidare överklagan till Förvaltningsrätten.

Avseende hyran så kanske ni kan prata med hyresvärden om att göra en avbetalningsplan eller fråga om ni kan få dispens.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter