Bli av med LVU

Jag blev placerad på ett SiS hem i Mars och har skött mig felfritt sedan dess och ska flytta till ett stödboende om cirka 1 månad men kan soc fortsätta förlänga mitt LVU fastän jag sköter mig?

NästaNivå

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du har fått allt att fungera på SiS-hemmet, så bra så att du skött dig felfritt och ska flytta till ett stödboende.

Om man som ungdom blir omhändertagen på grund av att man utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende enligt 3 §LVU så ska socialtjänsten enligt 13 § LVU inom sex månader från den dagen då vården påbörjades pröva om vård med stöd av LVU ska upphöra.

Vi kan inte svara för just din situation, men generellt kan man säga att vården enligt LVU kan fortsätta ett tag till, även om vårdformen ändras. Det kan fortfarande finnas en oro för hur ungdomen kommer att klara en öppnare form av vård, eller när ungdomen flyttar hem till föräldrarna igen.

Fungerar det för dig i den nya vårdformen fram till nästa gång behovet av vård enligt lagen ska prövas om så kanske det inte finns skäl för att LVU ska kvarstå.

Vi hoppas att det fortsätter fungera bra för dig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter