Kan hon neka nöd mat pengar för mina barn

Hej jag har levt på försörjnings stöd pch fixk ut 3300 för mycke betalt av försäkrings kassan i augusti som mkn handläggare dragit förra månaden så jag fick 1600 av mina 4600 samt barnbidrag och underhåll denna månad gjorde hon samma fast jag fixk endast ut 104 kr samt barnbidrag och underhåll. Jag betalar av en hyressluld med 1000 kr direkt från mina mat pengar via handläggaren för att ha tak över huvudet. Nu till frågan när jag söker alut mat pengar för barnen så avslås det för då anser hon att det vore som dom stod och betalade min hyresskuld. Får det verkligen gå till så här att jag och mina barn en på 4 år heltid och en 14 åring varannan helg ska leva på 4480 kr jag har betalt andra räkningar med som bredbarnd och låne skulder så i dagslähet led 20 dagar kvar till nya pengar så har jag 50kr kvar på kontot och inte handlat mat för jag förväntade mig pengar från min handläggare (var dit den 25e) fick avalag i dag och utbetalt 104 kr till kontot igår. Min fråga är får socialförvaltningens ekonomiska bisyåmds avdelning neka en barnfamilj akut nöd mat peng ? Tacksam för svar.

Mammanmedpanik

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du befinner dig i en tuff situation. Att leva på försörjningsstöd innebär en ansträngd ekonomisk situation som givetvis kan bli allt mer kännbar när storhelger närmar sig så som julhelgen.

Du skriver att ditt ekonomiska bistånd har påverkats av att du fick en högre utbetalning från Försäkringskassan än vad socialtjänsten hade räknat med i beräkningen av ditt försörjningsstöd. Precis som du skriver kan socialtjänsten korrigera inkomster vid beräkningen av försörjningsstödet i efterhand. Vi förstår att det kan vara tufft för den enskilde, då man oftast redan har spenderat de pengarna man fick månaden innan. Att socialtjänsten gör så beror på att den enskilde har som ansvar att spara de pengar som man fick för mycket för att kunna använda efterföljande månader. Försörjningsstöd är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet, när det inte finns några andra möjligheter till försörjning och därför görs det på detta vis. Du kan läsa mer om just återkrav i 9 kap Socialtjänstlagen.

Precis som du skriver utgår försörjningsstöd oftast inte för skulder. Det är beklagligt att du har en hyresskuld, men det låter vettigt att du har gjort upp en avbetalningsplan med din hyresvärd, för att förhindra att du blir av med ditt boende.

Vi kan endast råda dig att lämna in en ansökan om nöd avseende livsmedel och med den visa dina utgifter och inkomster samt kontoutdrag som visar ditt aktuella saldo. Du får uppge dina skäl till varför du har hamnat i denna situation och redogöra för vilken hjälp du behöver. Socialtjänsten gör sedan en individuell bedömning om din ansökan ska avslås eller beviljas. Om du meddelas avslag har du också möjlighet att överklaga beslutet.

Vi vill gärna tipsa om man brukar kunna få hjälp med både matkasse samt julklappar om man vänder sig till kyrkan eller andra frivilliga aktörer. Vi tycker dock att det är viktigt att du vänder dig till din socialtjänst för att hävda nöd och får mer information om varför ditt ärende bedöms som det gör. Vi hoppas att du kan hitta en lösning på din ekonomiska situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter