Ang LVU

Hej ,

1. Får socialtjänsten inleda utredning om LVU utan att underrätta vårdnadshavare om att en sådan utredning inletts ?

2. När får socialtjänsten använda sig av umgängesbegränsning i LVU ? Räcker det med att vårdnadshavare enbart önskat mer umgängestid ?

3. Hur är en Hemtagningsutredning utformad och vad ska en sådan utredning innehålla ?

4. Vilka kriterier bör vara uppfyllda för att vården av LVU ska kunna bedrivas i hemmet ?
Kan vårdnadshavare begära att vården av LVU ska bedrivas i hemmet ?

Tack på förhand !

Med vänlig hälsning,

Änglamamma

Kommentarer

Hej!

Utifrån hur din fråga är formulerade förstår vi det som att dina barn är omhändertagna och att du nu har många frågor om utredningsförfarandet. Vi förstår att det är tufft för en familj när ett barn omhändertas.

När en utredning inleds ska både vårdnadshavare och barnet (givetvis utifrån barnets ålder) underrättas. Det sker för det mesta redan innan utredning inleds vid förhandsbedömningen. Dock är det så att socialtjänsten får inleda utredning utan att informera vårdnadshavare, det kan socialtjänsten göra om det rör allvarlig oro så som misstanke om barnmisshandel, sexuella övergrepp eller allvarliga brister i omsorgen.

Precis som du skriver får socialtjänsten besluta om att begränsa vårdnadshavares och föräldrars umgänge med barnet under en pågående LVU utredning och placering. Socialtjänsten kan i vissa fall också hemlighålla barnet vistelseort. Detta regleras i 14 § LVU.

Det är vårdnadshavarna som kan begära hemtagning, det vill säga att barnen flyttar tillbaka hem till dem. Det görs till socialtjänsten som är ansvarig för placeringen. Socialtjänsten kommer då starta en utredning, precis som vilken annan utredning som helst, för att se om skälen till varför man omhändertog barnet från första början är undanröjda. Socialtjänsten ska dessutom pröva om vården ska fortgå var sjätte månad.

För att vården ska övergå till att bedrivas i hemmet ska de skäl som gjorde att man beslutade om att omhänderta barnet vara undanröjda. Under tiden ett barn är omhändertaget arbetar socialtjänsten i de flesta fall med familjen för att möjliggöra en hemflytt. Ibland kan LVU fortlöpa i hemmet som ett led i att barnet eller ungdomen ska hem igen.

Vad som behövs förändras i just er situation kan inte vi svara på då vi inte kan uttala oss om specifika ärenden. Om du vill att vården ska bedrivas i hemmet kan du diskutera detta med socialtjänsten och få mer information om vad som krävs för att det ska vara möjligt.

Vi ser att du har många funderingar kring ditt barns omhändertagande och vi vill råda dig att diskutera vidare med er socialsekreterare för att få bästa svar på vad som gäller för just er familj. Vi hoppas att vi har kunnat ge dig svar på de frågor du hade.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter