Fråga om journal

Hej!
Vi undrar om en handläggare kan ändra på sina anteckningar i efterhand? Eller om det är som en journal i vården att har man signerat dem så går det inte att ändra?
Hon har skrivit ett dokument där hon skriver att vår dotter skulle ha sagt för ett år sedan att hon vill hoppa ut genom fönstret och inte finnas mer pga oss. Vi vet att detta inte är sant. Vi har aldrig hört det förut av handläggaren under detta året och det står inte i några utredningar. Det borde väl ändå ha kommit fram på något sätt om hon skulle ha sagt något så allvarligt? Vi vet att detta är lögn och att handläggaren bara vill svartmåla oss av någon anledning. Vi undrar om vi ber henne ta fram anteckningarna från detta samtal där hon skulle ha sagt så, kan hon då skriva en sådan anteckning i efterhand? Eller är det som i en journal att man inte kan ändra på något? Vi undrar också om det ens är lagligt att ljuga på det sättet och hitta på saker på det här sättet i efterhand för att svärta ner oss som min dotter inte har sagt? Denna fråga gäller en annan kommun än Malmö, men anteckningar från samtal kanske skrivs på samma sätt överallt?

Mira

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att ni är angelägna om att journalföringen och kommunikationen med er går rätt till.

Vi råder dig att vända dig till ditt socialtjänstkontor för mer information om hur er dotterns ärende hanterats avseende journalföring.

En journalanteckning som har upprättats inom kommunal socialtjänst är en allmän handling. En sådan handling får inte ändras utan vidare, men det finns tillfällen då det är tillåtet.

Om en upprättad handling innehåller felaktig text är det tillåtet att rätta den genom att exempelvis stryka över texten, om det görs utan att den blir oläslig.
Det syns alltid när en handling är upprättad. Således kan er handläggare inte upprätta en anteckning idag och hävda att den upprättades igår.

Observera att även om er dotters journal är en allmän handling skyddas den av sekretesslagstiftning.

Vi hoppas ni kan få svar på era frågor och att ni kan ha ett fungerande samarbete med er handläggare framöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter