Utredning från Soc

Soc har genomfört utredning av mig och skriver i sin rapport att jag ”förminskar allvarligheten med min alkoholproblematik och inte tar mitt ansvar" och att jag "inte tar emot tillräckligt med hjälp". Det här stämmer inte överens med verkligheten då jag sedan snart ett halvår är nykter och tar antabus på Vårdcentral som också tar blodprov där PEth prov som visar att jag inte har spår av alkohol i blodet. Utöver detta har jag kontinuerlig kontakt och möten med Alkohol och Drogmottagningen, jag går på AA-möten och jag träffar psykolog på VC. Soc är upplyst av denna information, men gör ingen koppling eller referens i rapporten, utan skriver alltså att de gör en helt motsatt bedömning vad gäller seriositet och inställning till hjälp.

Sedan undrar jag om Soc har en skyldighet att kunna presentera någon form av anteckningar eller annat som backar upp det de skriver i sin utredning, eller om det som skrivs kan vara helt godtyckligt?

Jag undrar också om jag som utreds har rätt att få mina åsikter inskrivna i en utredning, på samma sätt som om jag skulle motsätta mig en anteckning i min vårdjournal på sjukhuset?

Till sist undrar jag hur länge en utredning från Soc gäller och om det finns sådan bestämmelse?

Han-Åke

Kommentarer

Hej!

Så bra för dig att du lever nyktert och har mycket stöd kring det.

Om du är missnöjd med hanteringen av ditt ärende kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Om du vill överklaga beslut kan du göra det hos Förvaltningsrätten.

All den information som ligger till grund för en utredning med bedömning och ett beslut ska finnas dokumenterad i partens journal. Är du part i ärendet har du full insyn och kan ta del av allt som finns i journalen.

Socialtjänsten har en skyldighet att dokumentera din inställning till deras utredning och bedömning.

Socialtjänsten gallrar efter hand de flesta ärenden. För de handlingar som gallras anges alltid en gallringsfrist. Det betyder hur många år som handlingarna ska sparas innan de får gallras. Om det avser en personakt hos socialtjänsten är det fem år efter att senaste anteckningen gjordes. Du kan vända dig till din handläggare för mer information om och i så fall när ditt ärende kommer gallras.

Även om ett ärende finns kvar hos socialtjänsten i flera år betyder inte det att informationen som står i utredningen är aktuell. Så hur länge innehållet och bedömningen i en utredning gäller beror på om den situation som framkommer i utredningen förändrats eller inte.

Vi hoppas du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter