Avslag på hyra och ek.bistånd

Hej om man pga.smärta mår så pass fysiskt/psykiskt dåligt att man blir totalt handlingsförlamad, Och i princip så pass apatisk att man inte orkar nånting! Och ens handläggare vet om detta Och ändå ger avslag på både hyra och ek.bistånd och vägrar hjälpa. Vart vänder jag mig då? Jag behöver prata med någon då jag blir felaktigt och orättvist behandlad...Och är helt förtvivlad

Fötvivlad

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du har fått avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd med anledning av att du inte har gjort vad du har kunnat för att bli självförsörjande. Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät och utgår när inga andra möjligheter till försörjning står till buds. Det innebär inte att det finns en absolut rätt till bistånd, utan att man har ett ansvar för att själv göra det man kan för att bli självförsörjande.

Om du har fått avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd och anser att beslutet är felaktigt kan du lämna in en överklagan. I den skriver du vilket beslut du vill överklaga, varför du tycker att beslutet är fel och hur du önskar att det ändras. Detta ska göras inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet. Om socialtjänsten inte ändrar beslutet till din fördel ska de skicka det vidare till Förvaltningsrätten som får avgöra om beslutet är riktigt eller inte.

Om du istället anser att det är just bemötandet som är felaktigt kan du såklart vända dig till IVO, inspektionen för vård och omsorg, som är de som utövar tillsyn över socialtjänsten. Du kan läsa mer på deras hemsida:

https://www.ivo.se/

Du beskriver ett dåligt mående som gör att du känner dig apatisk och handlingsförlamad. Om det är så att du inte står till arbetsmarknadens förfogande just nu rekommenderar vi dig att söka läkare för att få en sjukskrivning. Vi rekommenderar också dig att ta kontakt med din socialsekreterare för att få veta vad socialtjänsten kräver av just dig för att du fortsättningsvis ska vara berättigad bistånd.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter