Försörjningsstöd med barn på halvtid?

Hej.

En fundering angående riksnorm för försörjningsstöd: Hur räknas normen för barn om man bor ensam men har två barn på halvtid? Är det enligt normen på socislstyrelsen eller halva beloppet per barn?

B

B

Kommentarer

Hej!

Barn och ungdomar bör räknas som medlemmar i hushållet, både där de stadigvarande bor och där de vistas under umgängestid. Grundtanken är att barn har rätt till samma summa oavsett vilken förälder de vistas hos. I Socialstyrelsens riktlinjer framgår det att socialnämnden bör beräkna kostnaderna efter det antal dagar barnet eller ungdomen vistas hos respektive förälder. Genom att räkna på det här sättet missgynnar man inte barn med skilda föräldrar. Om du är intresserad av att fördjupa dig i ämnet kan du titta i Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelk...

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter