Lagar och regler till för och följas

socialtjänsten tog två av mina barn i skolan sen kom dom till min lägenheten med poliser och en väktare och tog två barn. socialtjänsten hade inget beslut med sig på att mina barn skulle omhändertas eller ett varför ingen förvarning ingenting. ett av barnen var 15 år i lagen står de att hon ska få veta varför. detta händer 14 december 2018. två av barnen har jag inte sett alls sen den dagen en har jag fått träffa två gången en gång 6 mars 2016 en gång 29 0ktober 2019 en kom tillbaka till karlskrona kommun den 1 mars 2019 till ett hvb hem som intygar om att detta barn var iett fruktansvärt skick. socialtjänsten delade på barnen. socialtjänsten placerade barnen hos mannen jag har flytt ifrån på grund av våld.

Finns inget umgänge, inga vårdplaner. lvuet har inte omprövats efter 6 månader grunden till att dom tog barnen under lvu den anledningen har socialtjänsten ändrat på 4 gånger så fort dom inser att de inte stämmer så ändrar dom anledning- jag fick veta den 3 oktober att umgänges begränsningen släpptes 12 mars jag visste inte att de fanns ett sådant beslut alltså så har jag inte fått chansen och överklaga de beslutet. jag har begärt hemtagning 4 gånger 21 februari muntligt 22 februari via mail 15 maj skriftligt 14 juni skriftligt 2019 dom har vägrat öppna dom. 30 augusti femte gången jag begär hemtagning som dom öppnade bara de att socialtjänsten har gett rådet till mitt ex att ansöka om ensamvårdnad vilket han fick nu interimistiskt så då stängde socialtjänsten min hemtagnings begäran. de intimistiska beslutet skulle inte gått igen för ingen har prata med barnen inför de beslutet. första domen i förvaltningsrätten står de i lagen att vård ska upp fyllas inom 4 veckor annars hävs domen de fanns ingen vård då och inte nu heller. De har kommit in många orosanmälningar på barnen sen socialtjänsten tog barnen de har man försökt gömma undan. socialtjänsten hyrde in en psykolog som pratade med mig och min 15 åring när hennes utredning var klar ville socialtjänstens chef inte åter koppla till psykologen. jag har själv skrivit klagomål på socialtjänsten till socialtjänsten. psykolog utlåtande finns även prov svar på alkohol och droger allt är negativt. de finns så mycket och skriva men jag försöker hålla mig till fakta och hoppas innerligt att ni vill titta på detta fallet för barnen mår inte bra av och inte ha sin mamma i deras liv vi har levt själva i 7år och 3 månader. Barnen har inte varit hos sin pappa sen sommar 2013 sen försökte jag få till umgänge 2016 för barnens skull men deras far kom bara 3 gånger. socialtjänsten har vägrar ta ut Jonathans bvc journal där de dokumenterat att 4 års och 5 års kontrollerna är gjorda plus en dokumentation på att Jonathan var undernärd efter fyra veckor hos sin pappa 2013. socialtjänsten har inte lyssnat på mig mina stora barn eller andra runt oss.dom har inte sköt sina åtaganden vilket är deras ansvar under ett lvu. Lögner och förtal finns de gott om. Handläggare 1 sa till barnen när hon tog dom på skolan att er mamma är sjuk så ni kan inte bo där ja de finns även här mycket och säga jag har allt antecknat kan gärna skicka in alla mina anteckningar. Handläggare 1 har vi även talat om för socialtjänsten att hon är jävig med mitt ex. Handläggare 1 och Handläggare 2 har varit väldigt otrevliga och hot fulla och nervärderande. Dom lät min 15 åring sitta hos sin far i elva veckor utan duscha utan äta utan skola när de finns skolplikt många har reagerat på vilket hemskt skick min 15 åring var i många har undrar hur kunde socialtjänsten hämta ett barn i de fruktansvärda skicket och lämna tre kvar. sen satte dom 15 åring på hvb hem utan mitt godkännande utan 15 åringen godkännande. 15 åring led av posttraumatisk stress. Vad gör man ?? Sånt här tror man inte händer i Sverige

Lagar

Kommentarer

Hej!

Vi förstår av ditt brev att din kontakt med och upplevelse av socialtjänsten är väldigt negativ. Att ens barn omhändertas av myndigheter mot ens egen vilja är nog bland det värsta en förälder kan tänka sig.

I ditt brev framkommer att du har god kunskap om det regelverk som styr socialtjänstens arbete till exempel SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Vi tänker att det kan vara viktigt för dig att tillsammans med någon, kanske advokat eller liknande, se över vad som hänt de senaste åren.

Kanske ska du också anmäla till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) så att de får granska hur handläggningen av dina barns omhändertagande och vård har gått till.

Ibland kan det vara bra att känna att man gjort allt man kan som förälder för att göra det bästa för sina barn.

Vi hoppas att vårt svar kan vara till hjälp för dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter