Orosanmälan

Hej

Har socialtjänsten rätt att starta en utredning efter inkommen orosanmälan utan att kontakta vårdnadshavaren? En närstående med ptsd har fått en orosanmälan från psykiatrin på sitt barn. Trots att hens föräldrarskap ej hämmar barnet då endast ptsd symptomen ter sig vid offentliga platser och inte i hemmet. Barnet har nära och daglig kontakt med mor och farföräldrar och föräldern i fråga går hos psykiatrin för hjälp med ptsd. Är detta någonting som socialtjänsten kan anse vara skadligt för barnet och kan de tvångsomhänderta ett barn pga detta? Trots att barnet är välutvecklat, lycklig i livet och mår bra med sin förälder? Inga brister i omsorgen då barnet har rena kläder, får mat, leker, och blir bortskämd med kärlek. Dvs barnet mår lika bra som vilket lyckligt barn som helst. Och blir väl omhändertagen vilket släktingar kan intyga, även bvc. Om ingen förhandsbedömning gjorts inom 14 dagar, dvs föräldern ej blivit kontaktad. Finns det då rätt hos socialtjänsten att svara på orosanmälan efter dessa 14 dagar?

Mamma

Kommentarer

Hej!

I de flesta fall informeras vårdnadshavarna om att en anmälan kommit in till socialtjänsten. Men om man misstänker brott kan utredning öppnas och även förhör av polis hållas innan vårdnadshavare informeras.

Det är då socialtjänstens ansvar att informera vårdnadshavarna att anmälan inkommit och utredning öppnats, när skyddsbedömning av barnet är gjord.

En förhandsbedömning ska göras skyndsamt men om det av någon anledning dröjer mer an 14 dagar innan beslut tas om att öppna eller inte öppna utredning ska orosanmälan ändå behandlas.

Om utredning öppnas är det socialtjänstens uppgift att vidare undersöka och utreda barnets situation. Socialtjänsten undersöker då om barnet och/ eller familjen är i behov av socialtjänstens ingripande eller erbjudande om insatser, stöd och råd.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter