Att prata med soc

Hej!
Min skola har gjort en orosanmälan på mig och jag är jätte rädd för vad som kommer hända. Mina föräldrar måste dit och jag har en fråga: måste jag vara med och prata när mina föräldrar är där? Måste jag vara hemma när de läser brevet från soc? ( de kommer bli våldsamma, det är jag ganska så säker på) vad händer om jag aldrig vill vara med min familj någonsin mer? Måste jag bo med dem?

En person som undrar

Kommentarer

Hej!

Vi tycker det låter som om att du är i en väldigt jobbig situation. Vi hoppas du kan prata med någon du känner förtroende för om hur du har det och hur du mår.

Gällande din medverkan på möte med socialtjänsten och dina föräldrar så behöver du inte medverka om du inte vill. Om du inte vill vara med samtidigt som dina föräldrar råder vi dig att i så fall prata ensam med socialtjänsten. Det är viktigt att du är delaktig i utredningen så att socialtjänsten kan få veta vad som är viktigt för dig och hur du upplever din situation.

För att kunna stötta och hjälpa dig på bästa sätt är du ju den viktigaste personen att prata med.

Du behöver inte vara hemma när dina föräldrar läser brevet. Om du behöver hjälp så finns det mycket hjälp att få! Vi blir väldigt oroliga när du beskriver att dina föräldrar sannolikt kommer bli våldsamma när de läser brevet. Inget barn i Sverige ska uppleva eller utsättas för våld i hemmet. Alla barn har rätt till en trygg hemsituation fri från hot och våld.

Ibland behöver barn och deras föräldrar insatser genom socialtjänsten för att barnet ska få sin rätt till trygghet tillgodosedd. I vissa fall innebär det att barnet under en period bor någon annanstans. Alla insatser ska vara utifrån barnets bästa och vad barnet har rätt till.

Vi tycker att du ska vända dig till någon vuxen på din skola eller direkt till socialtjänsten och berätta om din oro inför att dina föräldrar ska få kallelsen.

Det är viktigt att du får det stöd och den hjälp som blir bra just för dig.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter