Får soc säga saker som får ett barn må illa

Får socialtjänsten sitta och säga saker som barn kan må dåligt av som t.ex. du kommer aldrig kunna bli något

Aaaaaaa122

Kommentarer

Hej!

Socialtjänsten ska arbeta för barns bästa. Det innebär bland annat att barn ska göras delaktiga och att det ska finnas ett tydligt barnperspektiv i de beslut som fattas om barn och familjer.

De enskilda handläggarna som arbetar med barn ska ha goda kunskaper i att hålla barnsamtal. De ska också ha goda kunskaper i hur barn kan påverkas av sin omgivning och av hur man uttrycker sig om barnet.

Det är fel av handläggare att uttrycka sig på ett sätt som är kränkande för barn. Ibland kan handläggaren uttrycka sig på ett sätt som kan uppfattas som kränkande, även om det inte är menat så. Då är det viktigt att handläggaren får veta hur barnet uppfattat det.

Om ett barn upplever att handläggaren på socialtjänsten säger något som är fel eller som gör att barnet blir argt eller ledset eller känner sig kränkt kan barnet eller barnets vårdnadshavare lämna in klagomål.

Man kan klaga både direkt till den socialtjänst som hanterar ens ärende eller till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO är socialtjänstens tillsynsmyndighet som syftar till att granska så att allting går rätt till i socialtjänstens myndighetsutövning.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter