Vad gör soc med ungdomarnapå HVB

Hej.jag har en fråga. Det är rätt så frustrerande...Min ungdom som är sol placerad, har bara gått neråt i utvecklingen, dricker alkohol och gör tatueringar, knarkar...vad är meningen med HVB...om det fortsätter så.???..kan säga rakt o ärligt att detta gjorde inte min ungdom när hen bodde hemma...vad ska de göra med den fria tiden...om de inte kan hantera den???jag fattar inte poängen, behöver socialen sjuka människor?? Så att det går så långt att den som är frisk från början...blir sjuk...eller attdet går till en viss gräns där den unge dör...

Förstå att jag är arg...det behövs andra medel med dagens hvb...

Arg mamma

Kommentarer

Hej!

Det är absolut förståeligt att du är arg och kanske också orolig för din ungdom.
Om det är så att hen är under 18 år råder vi dig att tillsammans med hens handläggare gå igenom vårdplaneringen. Kanske finns det anledning att ändra i planeringen.

Placeringar utanför det egna hemmet regleras i SoL (Socialtjänstlagen). Du kan alltid vända dig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om du har synpunkter eller klagomål på socialtjänsten och/eller deras insatser.
Du kan läsa mer på IVOs hemsida:

https://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/

Vänligen
Soctanterna

Soctanter