Gravid

Jag är gravid och missbrukar just nu,vågar inte vända mig till nån
Är rädd för att be om hjälp hört hört att man sätter lvm direkt

Emma

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga och vad bra att du bryr dig om både dig själv och ditt foster.

Vi förstår på ditt brev att du är orolig för socialtjänstens agerande utifrån vad du hört gällande tvångsinsatser.

Socialtjänsten arbetar alltid främst utifrån ett gemensamt samarbete med klienten på frivillig väg.

Tvångsinsatser är socialtjänsten yttersta insats vilket används om och när klientens behov inte går att genomföra på frivillig väg och behovet bedömts vara så pass allvarligt att klienten befaras riskera sitt eller andras liv och hälsa.

Vi vill uppmana dig att tänka på ditt och ditt fosters bästa. Bor du i Malmö råder vi dig att vända dig till Ambulatoriet i Malmö kommun. Ambulatoriet kan du själv vända dig till om du är gravid och har någon beroendeproblematik för att få extra stöd i att genomföra din graviditet alkohol- och drogfri. Genom Ambulatoriet kan du få stöd upp till att barnet är två år.

Det behövs ingen biståndsansökan för att få hjälp. Du kan kontakta Ambulatoriet för mer information eller rådgivning.

Så arbetar Ambulatoriet:
I ambulatoriegruppen finns barnmorska, socialarbetare, sjuksköterska från barnhälsovården respektive beroendecentrum, barnläkare, beroendeläkare, kurator och barnhälsovårdspsykolog.
Ambulatoriet erbjuder
-avgiftning och stöd till drogfrihet
-stödkontakt i öppenvården eller plats på behandlingshem
-kontakt med läkare
-uppföljningskontakt med socialtjänst och barnavårdscentral
-abortsamtal
-preventivmedel.

Du kan läsa mer genom att följa länken:

https://malmo.se/Service/Du-och-dina-anhoriga/Missbruk-och-beroende/Stod...

Du kan ringa till socialsekreterare på Ambulatoriet för stöd och rådgivning på tel: 040-345472, 0734-249178. Om du inte tillhör Malmö Stad, så råder vid dig att, trots din oro och rädsla för vad som ska hända, att kontakta socialtjänsten i din hemkommun så du får stöd och hjälp att bli drogfri.

Vi önskar dig all lycka i en drogfri graviditet!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter