Äter inte

Hej
Jag har en vuxen dotter som inte mår bra. Hon är 24 år och tränar nästan varje dag men hon äter inte.
Hon väger just nu 48 kilo och vägrar att fråga om hjälp på vårdcentralen.
Hon är ju vuxen men vad kan vi föräldrar göra?

Annlys

Kommentarer

Hej!

Det du beskriver låter oroväckande och vi förstår att du är orolig för din dotter. I och med att din dotter är vuxen bestämmer hon till viss grad själv om hon vill ha hjälp för sin hälsa eller inte.

Om du som förälder inte kan förmå din dotter att själv söka sjukvård för sin hälsa kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten gällande din dotters psykiska ohälsa. Ätstörning räknas som en psykiatrisk ohälsa vilket socialtjänsten även kan vara behjälplig med vad gäller insatser.

Om din oro för din dotters hälsa är mycket stor kan du via 1177 boka in ett läkarbesök i hemmet, om det inte går att få din dotter till sjukvården med egen kraft. Läkaren gör då en bedömning om allvaret av din dotterns tillstånd och kan om det finns grunder för att tvångsåtgärder enligt LPT, lag om psykiatriskt tvångsvård, besluta om din dotter ska tas med in till sjukvården mot hennes vilja.

Ätstörning beroende på hur allvarligt och hur underviktig din dotter är kan vara livshotande, där personen är i akut behov av sjukvårdsinsatser antingen frivilligt eller med tvång om det är så pass allvarligt.

Vi hoppas att vi kunnat vara behjälpliga med svar och att din dotter får den vård hon är i behov av!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter