Orosanmälningar

Om jag anmälde anonymt en släkting som är psykisk sjuk o nu ångra det pga rädsla , kan jag då ringa in o ta tillbaka den ?

Lena

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du är orolig för en släkting och att du därmed gjort en anonym orosanmälan. Som privatperson har man en möjlighet att vara anonym vid orosanmälan till socialtjänsten, vilket innebär att det inte framkommer vem som gjort anmälan.

Vi tolkar det som att du trots att du gjort en anonym orosanmälan är orolig för att personen kan misstänka var oron kommer ifrån.

Det vi kan råda dig att göra är att vända dig till den socialtjänst som personen tillhör för att berätta att du tidigare anonymt gjort en orosanmälan och att du är rädd för konsekvenserna. Dock kan socialtjänsten inte underlåta sig att hantera anmälan som inkommit samt att underrätta den personen som anmälan avser.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter