Vän till missbrukare

Hej!
Jag har en väldigt nära vän som lider av psykisk ohälsa kombinerat med ett alkohol och drog-missbruk. Senast vi träffades sa han att han dagen innan legat inlagd på akuten då han försökt ta sitt liv men inte lyckats då en civil sett vad som försegick och stoppat det. Han berättar också att han vill bli tvångsinlagd, då han inte ser någon väg ut från det hela.
Jag har tidigare försökt få honom att gå till psykolog/läkare, men det fungerar bara en kortare tid då han (vad jag tror) är bipolär och hans tankar/vilja från ena dagen till den andra kan ändras drastiskt.

Så nu till min fråga; Hur hjälper jag honom på bästa sätt? Kan jag göra en orosanmälan eller LVM-anmälan? Eller något annat?

Orolig vän

Kommentarer

Hej!
Vad fint att du bryr dig om din vän och vill vara ett stöd och hjälp till honom. Det låter som din vän har det tufft på många sätt.
När det gäller hans missbruk kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten de tar sedan beslut om det ska öppnas en LVM-utredning eller inte. Socialtjänstens arbete bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet och man ska ha provat olika insatser på frivillig väg innan man kan gå in med tvångsinsatser såsom LVM.
För att LVM (Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall) ska vara tillämpligt krävs att man är djupt nere i ett missbruk och man utsätter sin psykiska eller fysiska hälsa för allvarlig fara eller löper uppenbar risk att förstöra sitt liv eller befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående och vården inte kan tillgodoses på frivillig väg.
Det finns en motsvarande möjlighet inom sjukvården, LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på sjukhus. LPT är endast tillämpligt om vården inte kan genomföras på frivillig väg.
Vårt råd är att fortsätt försöka motivera din vän till att ta emot hjälp och/eller göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter