inneboende hyra

Hej
Min föräldrar har försörjningsstöd och jag har ett jobb. Jag betala hyra 1000 kr till min föräldrar och deras hyra är 5500 kr. Då försörjningsstöd har räknat som inkomst i beräkning. Men nu har fått information att jag ska betala till föräldrar enligt försäkringsberäkning. Kan ekonomiskt bistånd besluta hur mycket ska betala hyra till föräldrar.

Exempel: den sökande disponerar ett rum i sina föräldrars bostad om fyra rum och kök, det
vill säga den sökande disponerar totalt två av totalt nio enheter. Hela bostadskostnaden är
6 000 kr per månad. Den sökandes andel av bostadskostnaden bör beräknas som (2/9 x
6000)=1 333 kr per måna

biskas

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga. Det finns flera olika sätt att räkna ut, på vilket sätt hyran ska delas upp mellan medlemmarna i ett hushåll.

I din fråga framgår det att bostaden består av fyra rum och kök.

I nedanstående exempel användas en formel som innebär att varje rum i en bostad räknas som två enheter och badrummet som en enhet. Det innebär att fyra rum och ett badrum = 9 enheter.

Exempel: Den sökande disponerar ett rum i sina föräldrars bostad om fyra rum och kök, det vill säga den sökande disponerar totalt två av totalt nio enheter. Den totala bostadskostnaden är 5 500 kr per månad.

Den sökandes andel av bostadskostnaden bör beräknas som

(2/9 x 5 500 kr )=1 222 kr per månad.

Du kan på socialstyrelsen hemsida finna mer information om formel för beräkningssätt och även vända dig till din kommun för mer information.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter