missbruk

Hej. Jag har alkohol missbruk, just är jag på ett behandlingshem som jag blir utskriven imorgon 8/11 senast kl 16:00 och kommer skickas hem! känner mig stressad/oroligt och ångest och jag är rädd att börja dricka igen,, jag är helt maktlös`.`´ behöver akut hjälp.

musse

Kommentarer

Hej,

Det låter som en svår situation och vi förstår att du önskar stöd.

Vi har för att skydda frågeställarens integritet reviderat något i frågeställningen.

Soctanter på nätet är ett frågeforum dit man kan vända sig med frågor kring missbruk, ekonomi och andra sociala frågor. Soctanterna arbetar inte med handläggning av ärenden och tar inte kontakt med någon enskild.

Om man är i akut behov av hjälp och stöd kan man vända sig till den socialtjänst man tillhör i sin hemkommun. Där kan man ansöka om det stöd man vill ha. Om socialtjänsten avslår en sådan ansökan kan det beslutet överklagas och man kan få sin sak prövad i domstol.

Du kan även vända dig till sjukvården samt frivilliga organisationer som tex AA och NA, som är anonyma alkohol och drogorganisationer och FMN, föreningen mot narkotika vid drogsug.

Vi hoppas du får den hjälp du behöver för att kunna bli fri från ditt missbruk.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter