Falsk anmälan av min egna unge

Mitt ena barn har anmält mig och min fru för att ha hedersrelaterade problem hemma och lyckats övertyga socialtjänsten. Detta stämmer inte, hon har bara alltid varit ett problematiskt barn. Våra fyra andra barn kan vittna om motsatsen till det hon säger. De bor med oss än idag. Hon, däremot fick hjälp av socialtjänsten att flytta ut. För ett litet tag gjorde hon en orosanmälan på våra minderåriga barn och alla vi talar med säger att sannolikheten att de tar barnen ifrån oss är hög. Vi är oroliga och frustrerade och vet inte vad vi ska göra. De har redan trott på hennes falska anklagelser en gång, hur kan man förhindra det ännu en gång? Det känns som att det enda alternativet just nu är att fly till ett annat land bortom socialtjänstens makt...
Tacksam för all hjälp!

Szoszo

Kommentarer

Hej!

Du skriver att ni som vårdnadshavare är oroliga för ur socialtjänsten ska bedöma och eventuellt agera utifrån tidigare erfarenheter.

Vi kan inte besvara frågor som gäller individuella ärenden, utan endast svara generellt.

Vi uppmanar er och vill råda er att prata och försöka samarbeta med socialtjänsten för att socialtjänsten ska få er syn och information gällande den oron som inkommit till socialtjänsten.

Det är viktigt att socialtjänsten får all information från vårdnadshavare och barn/ungdom för att kunna göra en korrekt bedömning.

Socialtjänsten behöver veta hur ni som vårdnadshavare ställer er till råd, stöd och eventuella insatser om det skulle bedömas finnas ett behov av det.

Du skriver att ni som vårdnadshavare upplever att det är falska anklagelser ni utsatts för i orosanmälan, och därmed ännu viktigare att ni får framfört er syn på den oro som inkommit.

Vi hoppas att ni har fått svar på era frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter