Begravning hjälp.

Hej! Varit gift i många år, men vi har aldrig levt tillsammans, maken nu avliden sedan 2 månader. Maken har inga tillgångar, mer än det som då fanns på hans konto vid dödsfallet. Socialförvaltningen(boutredningsenheten) påstår att jag har försörjningsplikt gentemot den avlidna, och skall alltså betala hans begravningskostnad, känns så konstigt. Vi har aldrig haft någon gemensam ekonomi över huvud taget. Hoppas på svar.

Tuss

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du har frågor kring situationen och beklagar sorgen av din makes bortgång.

Generellt gäller att man som maka/make har försörjningsplikt gentemot varandra. Detta gäller oavsett om man har gemensam ekonomi eller ej. Det gäller en månad efter att makan/maken avlidit.

Det innebär att omkostnader, såsom exempelvis el och hyresavgifter ska fortsätta betalas. Därefter ska begravningskostnader prioriteras. Andra räkningar som är utställda på den avlidne får avvaktas tills att begravningskostnaden är ombesörjd.

Om det är så att ni aldrig levt ihop vill vi hänvisa dig vidare till boupptäckaren för att få klarhet i din sak.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter