Följdfråga

Hej, detta är följdfrågor till denna fråga: https://soctanter.malmo.se/fraga/6091

För att klargöra:
- OM utredningen blir förlängd utöver 4 månader, måste ett beslut om förlängning delges vårdnadshavarna och måste det i så fall delges inom en viss tid efter att beslutet fattats? Kan det överklagas?

- om utredningen till och med är nedlagd, hur snart efter ska detta förmedlas till familjen/föräldrarna? Familjen har fått höra av flera oberoende källor med folk som har insyn i socialens arbete att det faktiskt inte är helt okänt att en utredning kan läggas ned utan att det förmedlas.

- hur länge syns en nedlagd utredning i socialens register? Familjen hade en tidigare utredning som avslutades under maj 2014 - ändå så kunde soc se den nu när den nya utredningen startades juni. Hur är detta möjligt? Ska den inte tas bort efter 5 år? Inget av barnen är födda 5, 15 eller 25.

Tack igen!

Fundersam mamma

Kommentarer

Hej

Vårdnadshavare ska delges beslut om förlängd utredning samt orsaken till detta. Om utredningen är nedlagd finns det ändå en skriftlig utredning som ska delges till vårdnadshavarna. Detta ska ske innan utredningen avslutas/stängs i journalen. Föräldrarna ska ha möjlighet att bemöta vad som framkommer i utredningen och även ges möjlighet till rättelser för eventuella faktafel.

Om utredningen avslutades 2014 och det idag är 2019 kan det bero på vilken månad och datum som barnen är födda.

Vi har förstått att ni har många undringar kring ärende men då vi inte kan uttala oss i enskilda ärenden råder jag er att kontakta handläggaren i ert specifika ärende.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter