Anonyma anmälningar

Hej.
Jag har en fråga min pappas gamla fru som är mamma till mina halvsyskon sitter och gör anonyma anmälningar på mig och min sambo och vårat barn. Jag har själv ingen kontakt med henne och hon har ingen kontakt med sina egna barn heller för dom är omhändertagna. Då hon suttit i fängelse osv. Hon är som en lagbok och har begåvad talförmåga jag anser henne som farlig för sig sj och sin omgivning hur ska man få ett stopp på alla dessa anmälningar? För Inget av det hon säger är sant... Och det börjar gå oss på nerverna. Mvh

Funderaren.

Kommentarer

Hej!

Det låter som en jobbig situation ni har hamnat i där ni blir anonymt anmälda. Du undrar hur du ska få ett slut på detta.

Vid en orosanmälan som inkommer till socialtjänsten görs en förhandsbedömning där socialtjänsten tar ställning till om utredning ska inledas eller inte, vilket ska ha beslutats inom 14 dagar.
Om beslut inte tages om att inleda utredning direkt, det skiljer sig utifrån vad oron består av, kallas de berörda av socialtjänsten för ett samtal för vidare bedömning. Vid samtalet hänvisar vi dig att berätta om dina misstankar gällande de inkomna anmälningarna.

Socialtjänsten gör vid sina beslut en sammantagen bedömning, det vill säga tar ställning till om det inkommit flera anmälningar, vårdnadshavares utsaga samt barnets berättelse utifrån ålder och mognad.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter