inneboende hos en som har hyran betald socialbidrag.

Får man ha en inneboende i en lgh som är betald med socialbidrag. Men inte skriven i lgh.

Orolig

Kommentarer

Hej

Det kan vara komplicerat när det gäller att ha en inneboende. Vi kan inte uttala oss i enskilda ärende.

När personer bor i samma hushåll räknas de gemensamma inkomsterna. Om ni inte är sambo är det viktigt att ni har upprättat ett hyreskontrakt om att personen ifråga är inneboende. Detta kan räknas som en giltig hyreskostnad.

Generellt gäller att den som står utan medel har möjlighet att ansöka om försörjningsstöd och boende och få sin sak prövad i den stad /stadsdel som man tillhör. Kontakta gärna socialtjänstens mottagning för försörjningsstöd i den kommun där du bor och rådgör med dem kring din inneboendes situation.

Hoppas vårt svar har varit till nytta för dig

Vänligen

Soctanterna

Soctanter