Retroaktivt stöd

Hej!

Jag har en kompis som har missförstått villkoren för försörjningsstöd, vilket lett till att kompisen inte sökt det försörjningsstöd som hen skulle ha rätt till vilket i sin tur lett till att kompisen nu riskerar att bli av med sin bostad p.g.a obetald hyra.

Har kompisen möjlighet att erhålla retroaktivt försörjningsstöd?

Har det tidigare funnits fall då sökande har erhållit retroaktivt försörjningsstöd?

Allt gott

Kompishjälparen

Kompishjälpare

Kommentarer

Hej,

Tack för din fråga!

Tråkig situation din kompis hamnat i det är inte alltid lätt att uppfatta alla regler som finns i samband med ansökningar till socialtjänsten.

Ekonomiskt bistånd betalas som regel inte retroaktivt. Du har alltid rätt att ansöka och få din sak prövad. Vid negativt besked finns möjligheten att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

I ansökan kan din kompis specificera vad hen vill ansöka om och därmed också en eventuell hyresskuld. Om hen inte har några medel alls, till exempel ingen mat, finns möjligheten att ansöka om nödbistånd.

Oavsett vad, är det viktigt att hen kontaktar sin hyresvärd och får uppskov med hyran eller får upprättat en avbetalningsplan och på så sätt kan betala sin hyresskuld.

Det är nog också bra om din kompis kontaktar sin handläggare och berätta om missförståndet och förhoppningsvis kan de komma fram till en lösning på problemet.

Hoppas det ordnar sig för din kompis.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter