Bristande orosanmälan?

Hej.
Har förskolan gjort ett tjänstefel eller har de rätt att göra denna orosanmälan.
Jag har 3 barn med deras gemensamma pappa som är bipolär. Barnen är nu 4,8,12 år.
Vi separerade för 3 år sedan och har gemensam vårdnad, de bor 1 v hos mig och andra veckan hos pappan.
Han tar väl hand om de och utsätter inte de för våld utav någon form.
Ärendet:
Pappan fick en psykos denna dag. När han lämnar 4åringen på förskolan finns det ingen personal från barnets avd så pappan frågar efter personal att lämna över barnet till.
Vid överlämningen säger pappan till pedagogen att om något händer barnet så har ni pappans nummer och klappar henne på kinden. (Vid psykos blir pappan mån om människor och vill att de ska ha det så bra och må bra). Pappa i detta fall syftade på att annat barn skulle göra barnet illa så hade de hans nummer för att ringa honom.
Vid hämtning lekte barnet med annat barn som hade tagit detta barnets leksak. Pedagogen sa till att det andra barnet skulle lämna över leksaken för de skulle hem.
Pappan vände sig till pedagogen och sa ”Håll käften, barnen klarar att lösa detta själv”.
Han tog leksaken och vårt barn och gick hem.
Pedagogen misstänkte att pappan var påverkad av något men misstänkte inte eller hade någon oro om att barnet var i fara eller är i fara hos sin pappa, inte heller någon oro över att de inte kunde lämna ut barnet till pappan denna dag.
De gjorde en orosanmälan till Soc pga detta.
Pedagogerna tog inte kontakt med mig som förälder till barnet för att upplysa mig om situationen och meddela att han ev var påverkad ( läs psykos utav sin Bipolär)
Detta fick jag veta en vecka efter detta hade hänt då jag själv ringde pedagogen och frågade vad en orosanmälan handlade om. Även då påpekade pedagogen att de inte alls tror att barnet far illa eller är orolig för barnet.
Har pedagogen gjort rätt att göra en anmälan till Soc?

Kommentarer

Hej!
Vi kan förstå att när en orosanmälan har gjorts leder det till fler frågor, vilket är naturligt.

Vi vill förtydliga att vi endast kan svara generellt och inte i individärenden. Vid frågor som gäller ett specifikt ärende hänvisar vi till att vända sig till den socialtjänst barnet tillhör.

Du undrar om pedagogen gjort rätt i att göra en orosanmälan?
Alla som arbetar i en myndighet eller verksamhet som rör barn och unga har en anmälningsskyldighet när det kan finnas misstankar om att ett barn kan fara illa. Anmälningsskyldigheten är inget som kan väljas bort utan är en skyldighet.

Anmälningsskyldigheten gäller både när det finns en, kan finnas en misstanke eller att personalen får kännedom om att ett barn kan fara illa.
Detta kan du läsa mer om i Socialtjänstlagen 14 kap 1 §.

Anmälningsplikten förutsätter alltså inte att det är klarlagt att ett barn far illa eller att socialtjänsten behöver ingripa. Det kan vara att ett barn kan vara i behov av stöd eller hjälp från socialtjänsten.

Det är socialtjänstens uppgift att vidare undersöka och utreda om det finns behov av socialtjänstens ingripande eller erbjudande om insatser, stöd och råd.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter