Kränkningar, förtal, juridiska fel av Handläggare på Soc. i Halmstad !

Så har det varit ! Vet en mamma som de tvingade bort till Oskarström, hon tog sitt liv.

Tröttnat på allt orätt !

Kommentarer

Hej

Tack för ditt mail.

Vi har svårt att ge något råd utifrån den information du delgett oss och vi kan heller inte uttala oss i enskilda ärenden. Om du är missnöjd med handläggning av ditt ärende finns alltid möjligheten att kontakta handläggarens chef eller IVO som är socialtjänstens tillsynsmyndighet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter