Johan

Jag hyr en lägenhet nu och har försörjningsstöd i den här kommunen,men vill flytta till en närliggande kommun.Jag har asperger.Detta är helt omöjligt eftersom jag har en del gamla skulder(inte mycket).Min fråga är hur det går till att få ett sk.bostadssocialt kontrakt,är det svårt och vad krävs.Är kravet att man står helt utan lägenhet redan?eller räcker det att jag vill byta kommun.Måste läget vara akut alltså för att få hjälp.Kan habilitering hjälpa mej med bostad i rätt kommun?

Johan A

Kommentarer

Hej

Tack för din fråga!

Socialtjänsten kan oftast inte hjälpa till med att ordna lägenhet i annan kommun. Ibland har socialtjänsten andhandslägenheter att tillgå men dessa finns oftast i den egna kommunen.

Att få en andrahandslägenhet genom socialtjänsten kräver oftast flera steg och därför kommer socialtjänsten troligtvis inte erbjuda en andrahandslägenhet utan endast akuta lösningar dvs tak över huvudet. Om du säger upp din lägenhet och därmed står utan boende är du således ej garanterad att få en lägenhet genom socialtjänsten.

Jag råder dig därför att inte säga upp din lägenhet då din situation kan förvärras betydligt och du kan bli bostadslös.

Om du har skulder är det ibland svårt att få en lägenhet om du inte har en borgenär som kan stå för lägenheten. Vissa hyresvärdar tar dock emot hyresgäster med skulder. Om du kan visa att de ej är hyresskulder eller om du upprättat en avbetalningsplan där du betalar på din skuld, kan ibland vara till hjälp.

Du nämner att du har Aspergers och tillhör då personkrets inom LSS. Möjligheten finns att kontakta en LSS handläggare i den kommun där du bor och rådgöra med henne om möjligheten att söka ett LSS boende i önskad kommun.

För att få ytterligare information råder jag dig att kontakt den socialtjänst där du bor kring vilka alternativ och möjligheter du har att bosätta dig i en annan kommun. Har du en kontakt med habiliteringen kan de kanske hjälpa dig med detta.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter