Ekonomiskt bistånd trots studier

Hej!
jag har en vän som flyttade till sverige för nästan 1,5 år sen. Hon har en tonårsson. Båda permanent uppehållstillstånd. De har bott i tillfälliga lösningar sen hon kom hit. Hon började skolan med mål att utbilda sig till undersköterska. I våras fick hon csn men hyran var hög och pengarna /csn räckte inte. Hon fick hjälp att hitta en lägenhet med riktigt kontrakt. Därmed fick hon bostadsbidrag. I somras fick hon sina första jobb. Dock fick hon inte heltid och det har varit lite knackigt med pengar. Hon har haft en dubbelhyra (juni) och gick till socialkontoret i juni på vår inrådan pga låg inkomst. Där fick hon hjälp (ej för dubbelhyran). Pga missade poäng fick hon inget csn i höst och hon har försökt att få extrajobb. Det har hon också fått under hösten men inte riktigt så mycket så att det har räckt. Hon har också köpt en del till lägenheten så att den inte ska vara helt tom. Nu står hon utan pengar och med bara en halv betalad hyra (nov). Socialkontoret sa i aug-september att hon inte kan få något bistånd så länge hon studerar. Inget skriftligt på det. Hennes plan är att ta igen de poäng hon behöver för att fortsätta studierna till våren.
Räknar man de senaste fyra månaderna (aug, sept, okt, nov) ligger hon sammanlagt ca minus 2900:- under norm (riksnorm). Dock fick hon 25 aug 6000:- över norm. Men det fanns ett rätt stort hål att stoppa i eftersom hon hade fått lägenhet, 2 rok och behövde en del hemutrustning. Har hon rätt att (trots studierna) få hjälp till nästa lön? Och får hon räkna med lite investeringar i hemmet. Ska hon ansöka om matpengar för sig och sonen tom nästa lön, 25 nov, samt hjälp till del av novemberhyra eller ska hon ansöka om hjälp till del av novemberhyra och uppehälle fram till lön? Kommer hon att få hjälp?

Orolig vän

Kommentarer

Hej!

Du berättar om din vän som bor med sin son och som nyligen flyttat till en ny lägenhet och därför behövt betala dubbla hyror, hon har även behövt köpa en del saker till lägenheten. På grund av detta står hon nu utan pengar och har bara betalt en halv hyra denna månaden.

Din vän har erhållit CSN-lån tidigare men inte längre på grund av missade poäng och hon söker även extrajobb.

Att ha problem med ekonomin är bekymmersamt så vi förstår din oro för din vän. Man har alltid rätt till att ansöka om ekonomiskt bistånd hos den socialtjänst man tillhör.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd görs en beräkning av din väns samlade inkomst och utgifter. Vissa former av studier såsom SFI (svenska för invandrare) och även vissa grundskole- eller gymnasiestudier.
Eftergymnasiala studier berättigar vanligtvis inte ekonomiskt bistånd, då den enskilde har möjlighet att ta studiemedel eller arbeta extra under tiden denne studerar.

Vi kan inte ge ett exakt svar på vilket beslut som kommer att tas då vi inte är insatta i ärendet och då socialtjänsten alltid gör en individuell bedömning. Vi råder din vän till att kontakta sin socialsekreterare och diskutera vidare.

Vi önskar din vän lycka till och hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter