Orosanmälan

Hur länge sparas en orosanmälan hos socialtjänsten?

Sssaarraa

Kommentarer

Hej!

Inom 14 dagar ska socialtjänsten ta beslut om en utredning ska inledas eller inte. Om en utredning inleds kommer socialtjänsten att hämta in mer information om hur barnet har det och sedan göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten.

Om socialtjänsten utifrån orosanmälan, väljer att inte inleda utredning, sparas anmälan i alltifrån 2 till 5 år. Det är olika från kommun till kommun.
Om man vill veta vad som gäller i ett specifikt ärende, får man vända sig till den socialtjänst som hanterar ärendet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter