Nätverksplacering och lvu

Hej.
För 3 år sen blev vi godkänt familjehem i våran kommun och fick en placering genom att vi känner föräldrarna till barnet och bad om att barnet skull placeras hos oss.
Socialtjänsten satte att det är en nätverksplacering utan lön och att vi enbart ska få för omkostnader.
Vi som då var nya som familjehem och ville hjälpa barnet så hen fortfarande kunde ha kvar sitt nätverk med skola, syskon, vänner mm när föräldrarna bad oss.
Detta gjorde även att vi inte så nej då vi alla i familjen redan hade en känslomässig relation med barnet och tanken på att hen skulle placeras någon annanstans var hjärtskärande.
Är det okej att göra såhär?
Kan jag nu kräva lön efter dessa år?
Socialtjänsten la även in en ansökan om LVU nu i dagarn.
Mvh Ida

Ida

Kommentarer

Hej!

Vad fint att höra att ni ville göra en insats för barn som är i behov av ett annat hem än det egna. Du skriver att i och med att ni kände barnet och hans familj blev det en nätverksplacering.

Vad gäller placeringar och ekonomisk kompensation för placeringar finns två delar, både arvode och omkostnadsdel.

Vid placering görs en bedömning av placerande socialsekreterare utifrån vad som krävs av familjehemmet för placeringen. Ibland kan det behövas en vuxen person hela dygnet i hemmet mm.

När det gäller släkting placering och nätverksplaceringar tas det med i bedömningen, så till vida att man som familjehem gör en specifik förfrågan om att vilja vara familjehem för någon nära.

Då vi endast besvarar generella frågor och inte kan gå in i individuella ärenden råder vi dig att vända dig till placerande socialsekreterare med dina frågor för att få ett korrekt svar.
Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter