Akut hjälp/sjukskriven

Hej,
Jag undrar på vilket sätt kan man få hjälp med t.ex mat pengar om man är sjukskriven och det är början av månaden och pengarna är slut. Tack!

Sjukskriven

Kommentarer

Hej!

Det låter som en svår situation. Vi hoppas du snart blir bättre.

Du har en skyldighet att uttömma alla dina egna möjligheter att ombesörja dina behov. Till exempel kan det innebära att du tar hjälp av ditt nätverk för att få mat eller att du vänder dig till verksamheter som tillhandahåller mat kostnadsfritt.

Du kan till exempel läsa mer om ett projekt som heter Food2Change eller vända dig till Stadsmissionen för mer information om ideella föreningar som hjälper de som har en svår situation. Kyrkan kan i visa fall också bistå med akuta medel.

Du har också möjlighet att ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten i den kommun du bor. Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät och beviljas dem som efter en individuell prövning bedöms ha rätt till det.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter