HFD syn på internet i hemmet.

det har nu kommit till min kännedom att Högsta Förvaltnings Domstolen den 11 maj 2019 i en dom klargör att internet i hemmet skall, förutom endast i undantagsfall, anses ingå i begreppet en skälig levnads standard och behandlas som en godtagbar kostnad.

HFD klargör också att den kostnaden inte kan anses ingå i normen, utan ska så som el och hemförsäkring redovisas separat utöver norm.

2 frågor...

är det numer praxis att godkänna kostnaden för internet i hemmet...
och
i och med att detta inte framgår eller framgått av ansökan eller annan information från socialtjänst eller i lag och jag i rimlighetens namn inte kan anses vara ansvarig att ha sekunda kontroll på prejudicerande domar, nu har rätt till kostnaden f.r.o.m den 11 maj, retroaktivt, eller kan jag enbart få f.r.o.m. nu.....

jens

Kommentarer

Hej!

Det stämmer att bredbandskostnad generellt sett anses ingå i skälig levnadsnivå upp till en kostnad om 200 kr enligt Malmö stads riktlinjer. Det framgår på Malmö Stads ansökningsblanketter där det finns en kryssruta avseende bredband/internet att kryssa i och fylla i den kostnad man önskar ansöka om.

Generellt sett utgår ekonomiskt bistånd inte retroaktivt, men om man vill ha en specifik bedömning kan man ta kontakt med sin socialsekreterare för att ansöka och ange sina skäl.

Lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter