Hjälp!

Hej jag har ett problem jag behöver då hjälp med det är såhär att jag har gått en behandling på 8 månader alltså fullgjort den och nu är det så att jag är klar för att flytta men för att det ska kunna gå så behöver jag få ekonomiskt bistånd tills jag har fått ett jobb och jag pratade med min handläggare på försörjningsstöd och hon sa först att eftersom jag började plugga igen så gäller föräldrar ansvaret och för det första så finns det ingen chans jag kan flytta hem igen för då kommer jag falla tillbaka i mitt gamla liv som jag har jobbat hårt för att komma ifrån och sen så har inte min mamma råd att hjälpa mig med en hyra då hon har sig själv och min bror att ta hand om så jag vet inte vad jag ska göra för jag kan inte bo kvar på utslussen hur länge som helst är tacksam för svar om hur jag ska göra
Mvh//S.M

S.M

Kommentarer

Hej!

Du verkar ha hamnat i en trasslig situation nu när du är färdig med din behandling.

Vårdnadshavare har underhållsskyldighet enligt 7 kap 1§ Föräldrabalken till den dag barnet fyller arton år. Om barnet går i skola på grund- eller gymnasienivå efter det att hen fyllt arton år är vårdnadshavaren fortsatt underhållsskyldig, dock längst till att barnet fyller tjugoett år.

Du bör ta kontakt med din handläggare som har varit ansvarig för placeringen på det behandlingshem du varit placerad på i åtta månader och diskutera planeringen för dig när du lämnar behandlingshemmet.

Om din livssituation har förändrats till det positiva är det viktigt för dig, din familj och samhället i övrigt att du blir en del av ett gott samhällsbyggande.

Lycka till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter