Uttnyttjad av närstående

Jag har fått information om en äldre person hamnat i en extremt utsatt situation utan att veta hur hen ska reda ut det. Nära anhörig med missbrukarproblem säger sig blivit förmyndare över hens ekonomi (pension). Hen kan inte använda datorn som tidigare (personen har trixat med den), bankkortet fungerar inte och hen lever på att samla burkar för att köpa mat. Troligtvis finns oro för repressalier om något görs. Var bör personen börja? Banken, polisen eller socialen?

Orolig medmänniska

Kommentarer

Hej!

Det låter som den äldre personen befinner sig i en mycket besvärlig situation.
Vi kan inte svar konkret på din fråga då vi inte vet hur relationerna ser ut mellan den äldre personen och dess anhörig. Kanske är det så att de bor på samma adress?

Det låter som personen skulle börja med att vända sig till sin bank för att få klarhet i vad som hänt med bankkortet samt om någon annan disponerar hens konto.

Det är överförmyndarnämnden i den kommun hen bor i som utser god man eller förvaltare till personer. Överförmyndarnämnden måste i så fall ha delgivit hen vem som blivit förordnad uppdraget. Hen kan vända sig till överförmyndarnämnden om hen har klagomål eller synpunkter på gode mannen/förvaltaren.

Hen kan också polisanmäla den anhörige om denne olovandes lägger beslag på hens tillgångar.

Hen kan också vända sig till den socialtjänst hen tillhör och där få råd och stöd.

Hoppas vårt svar var till någon hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter