Missbrukande son på 18 år

Hej, min son har brukat/missbrukat under många år. Mest cannabis, men även blandat tabletter etc.
Nu har han fått ett gravt återfall o de senaste dygnet har jag varit mycket orolig för hans liv. Han har tagit stora mängder tabletter, benzo, Xanax, subotex, kokain, alkohol och är endast kontaktbar i korta stunder. Så fort han klarnar till, går han ut o får tag på nytt.
Hur ska jag göra för att få hjälp till honom??

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!
Du har en son som är inne i ett aktivt missbruk och som endast är kontaktbar i korta stunder och du undrar hur du kan göra för att han ska få hjälp.

Det finns många sätt att gå till väga för dig som mamma. Om din son är så pass påverkad att det finns fara för hans liv ska du inte dra dig för att kalla på ambulans så att han kommer in för vård. Vårdpersonalen har då en skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten.

Du kan som anhörig skicka in en orosanmälan till socialtjänsten även fast din son är myndig. Orosanmälningar kan du lämna skriftligt eller muntligt till den socialtjänst som han tillhör.

Du kan även prata med Maria Ungdom, som är en verksamhet riktat till unga med missbruksproblem och där kan du få vägledning i hur du som mamma kan gå vidare.

I Malmö finns det också anhöriggrupper för närstående till missbrukare där du som mamma kan få stöd i hur du ska och kan agera för att hjälpa din son och dig själv. Du kan läsa mer om Öppenvårdshuset Gustav och deras verksamhet på länken nedan.

https://malmo.se/Oppenvardshuset-Gustav.html

Vi hoppas att svaret kan vara till nytta för dig och att din son får den hjälp som han behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter