Missbruk

Kan vem som helst göra en orosanmälan ang missbruk,
eller finns det någon som inte kan göra det?

Vemsomhelst

Kommentarer

Hej!
Vem som helst kan göra en orosanmälan till socialtjänsten gällande missbruk.

Om det gäller barn, det vill säga alla under 18 år, så har all personal inom polis, skola, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt Sol kap 14 1§ att anmäla om det råder misstanke att ett barn far illa eller riskerar att fara illa till socialtjänsten.

Hoppas att svaret kan vara till hjälp för dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter