Hemtagning begäran.

Hej!
jag vill veta hur man gör en hemtagnings begäran. Mina barn blev omhändertagna av Soc på en kommun under den tidende de slutförde eras utredningen. Jag bor nu i en annan kommun och vill veta vart nånstans ska jag skicka in min begäran att få tillbaka barnet. Den kommun som Lvuade barnet eller den aktuella hemkommun?

Den andra …. Den utredningen som socialsekreterare var väldigt bristfälligt. Jag har överklagat till kammarrätten. Det finn ytterligare mer prov. Under omhändertagandet var barnet utsätt för övergrepp av Soc. Då flickan hade ingen tidigare orosanmälan eller LVU ansökan. Men jag hade gjort en JO anmälan pga av dåliga insatser.

När FR tar soc sidan då det blir svårt att motbevisa det som inte fanns Soc sekreterare ville fortsätta med samma vårdplan som kom när Soc skickade LVU ansökan , torts att nästan halva av det jag anklagas för kunde bevisas att det inte stämde. Jag bad socialsekreteraren att anteckna detta ( enligt soc lagen) och ville göra en ny vårdplan men soc sekreterare ville inte göra det . Hon vill ha samma vårdplan men en begränsade umgänge.

Den konkreta frågan är; Får jag begära en hemmatagande av barn under kammarrättens rättegång. Rättegången är planerade inom 4 veckor. Då kan vi aktualisera utredningen eftersom Soc vill inte erkänna något misstag. Jag vet att det finns IVO men de kommer oftast för sent och mycket kan hända med barnen. under tiden.
Jag polisanmälde denna socialhandläggare för tjänstefel, eftersom den ogrundade LVU, men trots chefen vet om detta. Samma socialsekreterare är den som ansvarar för LVU.

Uppskattar svar på mina frågor då är jag väldigt orolig över mina barn.

Oroligt Mamma

Kommentarer

Hej!

Du säger att dina barn har blivit omhändertagna enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) på felaktiga grunder. Du har överklagat omhändertagandet till Kammarrätten.

Socialtjänsten arbetar främst enligt Socialtjänstlagen (SoL) som är en frivillighetslag där socialtjänst och den enskilde kommer överens om det stöd eller hjälp den enskilde är i behov av. I fall där ett barn far illa och socialtjänsten inte får samtycke till föreslagna insatser från vårdnadshavare eller barnet ansöker socialnämnden normalt om omhändertagande enligt LVU hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har att ta ställning till om utredda förhållanden för barnet är av den karaktär att de skall fastställa ansökan om LVU eller ej. Fastställer förvaltningsrätten ansökan gäller omhändertagandet fram till annat beslut tas. I de fall socialnämnden bedömer att ett barn far så illa att förvaltningsrättens beslut inte kan avvaktas kan socialnämnden besluta om ett omedelbart omhändertagande. Förvaltningsrätten fattar därefter beslut om det omedelbara omhändertagandet skall fastställas eller ej.

Den socialnämnd som ansökte om LVU på dina barn har sannolikt fortfarande ansvar för dina barns vård.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter