Obetalda hyror

Jag är en pensionär som har hamnat i en ekonomisk kris av olika anledningar. Jag har tre obetalda hyror och riskerar väl vräkning nu. Det vore katastrof för mig. Jag är väldigt nervös nu. Har försökt låna till dom men får avslag på avslag pga jag har skuld hos kronofogden. Vad ska jag göra?

Libban

Kommentarer

Hej!

Situationen du hamnat i att vara efter med hyrorna är ju inte bra.

Du bör omedelbart kontakta din hyresvärd för att diskutera den uppkomna situationen och en eventuell återbetalningsplan för att förhindra att hyresvärden säger upp ditt kontrakt på din bostad.

I Malmö Stad finns en bostadsrådgivning där du kan få råd och stöd i boendefrågor. Gå in på länken nedan.

https://komin.malmo.se/4.6d4b0a06167c13d4805d2cdc.html

I Malmö Stad finns också en Budget- och skulrådgivning som ger råd och stöd inom privatekonomi, skuldsanering och boendetrygghet. Om denna verksamhet kan du läsa vidare om du följer länken.

https://komin.malmo.se/Forvaltningar/Arbetsmarknads---socialforvaltninge...

Lycka till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter